Programul Național de Dezvoltare Rurală

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală

Europa investește în zonele rurale

Logo

M1/2B,6A- componenta 2B

Scopul masurii:

Este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

Obiectivele masurii:

· Creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi/conducători de exploatație, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanțurile alimentare integrate;
·  Îmbunătățirea managementului, creșterea competitivității sectorului agricol și sprijinirea procesului de modernizare și conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igienă și bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă;
·  Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștințe de bază, în vederea instalării ca șefi/ conducători ai exploatației agricole.
• Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.

Beneficiari

• Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, de pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia”

• Persoanele juridice, de pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia”, în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

Sprijinul nerambursabil:

Tip de sprijin : FORFETAR
Suma stabilită în Strategia de Dezvoltare Locală, pentru această componentă este de 123.000euro.
Suma epuizata.

Descarca >     Descarca ghidul solicitantului pentru masura M1/2B

Descarca >     Cerere de finantare M1 2B6A componenta 2B

Descarca >     Anexa 2 Plan de afaceri 2B

Descarca >     Anexa 3 Fisa masurii 1

Descarca >     Anexa 6 FISA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI

Descarca >     Anexa 4 Model Contract Finanțare componenta 2B

Descarca >     Anexa 5 Declaratii

Descarca >     Conditii artificiale 2B