Programul Național de Dezvoltare Rurală

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală

Europa investește în zonele rurale

Logo

MASURA 2/2A

Scopul măsurii :

Sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Obiectivele măsurii :

Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute; Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale; Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții; Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

Beneficiari :

- Microîntreprinderi și Întreprinderi mici agricole de pe teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia”;
-Forme asociative de pe teritoriul G.A.L.;

Sprijinul nerambursabil :

Tip de sprijin : INVESTIȚII
Sumă disponibilă : 75.800,24 euro
Pragul de calitate minim : 36 puncte

Descarca >      Descarca ghidul solicitantului Varianta 03

Descarca >     Descarca Cerere de Finantare Varianta 03

Descarca >     Descarca Studiu de fezabilitate conform HG907 - 2016

Descarca >     Descarca STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C

Descarca >     Descarca STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Descarca >     Descarca Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020

Descarca >     Descarca Calculator Cod Bune Practici Agricole.xls

Descarca >     Descarca Angajament privind utilizarea cofinantarii

Descarca >     Descarca Declaratie forma asociativa

Descarca >     Descarca Declaratie angajare

Descarca >     Descarca Fisa de evaluare generala 2 2A

Descarca >     Descarca Fisa masurii 2/2A