Programul Național de Dezvoltare Rurală

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală

Europa investește în zonele rurale

Logo

MASURA 3/6A

Scopul măsurii:

Măsura își propune să aducă o plusvaloare la dezvoltarea infrastructuriI turistice, prin crearea de unități noi de cazare, dar cu o viziune inovatoare în ceea ce privește soluția constructivă, contribuția la protecția mediului, asigurarea unui sistem de calitate a serviciilor. În același timp, măsura va avea și efecte în ceea ce privește creșterea calității vieții în teritoriu, fiind generatoare de locuri de muncă.

Obiectivele măsurii :

Dezvoltarea unui mediu propice pentru investiții în domeniul infrastructurii turistice, susținerea inițiativelor care creează locuri de muncă și reducerea migrației forței de muncă, în special a celei tinere

Beneficiari:

- Microîntreprinderi și Întreprinderi mici agricole de pe teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia”;

Sprijinul nerambursabil:

Tip de sprijin : INVESTIȚII
Sumă disponibilă : 143,376 euro
Suma Epuizata
Pragul de calitate minim :20 puncteDescarca >     Ghidul masurii 3.6A

Descarca >     Cerere de finantare

Descarca >     Studiu de fezabilitate conform HG907 - 2016

Descarca >     Studiu de Fezabilitate conform HG 28 - 2008

Descarca >      STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C

Descarca >      STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Descarca >     Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari

Descarca >     Declaratie IMM

Descarca >     Angajament privind utilizarea cofinantarii

Descarca >     Declaratia de neincadrare in cat firme în dificultate

Descarca >     Declaratie pe propria raspundere a solicitantulu ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02

Descarca >     Declaratie minimis

Descarca >     Instructiuni evitare conditii artificiale sM6 4

Descarca >     Fisa de evaluare generala 3.6A

Descarca >     Fisa masurii 3 6A

Descarca >     Metodologia de verificare