Programul Național de Dezvoltare Rurală

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală

Europa investește în zonele rurale

Logo

MASURA 4/6B

Scopul măsurii :

Creșterea gradului de atractivitate al teritoriului GAL Histria-Razim-Hamangia

Obiectivele măsurii :

creșterea gradului de atractivitate, siguranță a teritoriului și reabilitarea patrimoniului cultural și ameliorarea calității vieții prin dezvoltarea si accesibilizarea serviciilor sociale, medicale, economice , culturale și educaționale

Beneficiari :

-Administrațiile publice local, asociațiile acestora, parteneriatele formate din administrații publice locale și O.N.G-uri sau parteneriate cu întreprinderi private;

-Societatea civilă: asociații, O.N.G.-uri din teritoriu;

-Întreprinderi private care au în proprietate imobile cu valoare de patrimoniu Sprijinul nerambursabil : Valoare alocată pe măsură euro.

Tip de sprijin : INVESTIȚII

Valoare maximă eligibilă pe proiect : 70.000 euro
Intensitate sprijin 100%
Pragul de calitate 30 puncte

Descarca >     Descarca Ghidul solicitantului Varianta 04

Descarca >     Descarca Cerere de finantare masura 4.6B

Descarca >     Descarca STUDIUL DE FEZABILITATE

Descarca >     Descarca MEMORIU JUSTIFICATIV SOLICITANTI PUBLICI

Descarca >     Descarca Recomandari privind analiza cost beneficiu

Descarca >     Descarca Declaratie

Descarca >     Descarca Fisa masurii M4.6B

Descarca >     Descarca Fisa de evaluare M4.6B