Programul Național de Dezvoltare Rurală

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală

Europa investește în zonele rurale

Logo

MASURA 5/3A

Scopul măsurii :

Măsura M5/3A acordă sprijin financiar pentru a facilita asocierea, parteneriatul, cooperarea ceea ce va conduce spre adaptarea producției la necesitățile și exigențele pieței, prin aplicarea strategiilor de marketing și tehnologii de producție sau de prelucrare a producției unitară.

Obiectivele măsurii:

-Favorizarea competitivității agriculturii;
-Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
- Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale;
-Îmbunătățirea competitivității producătorilor prin promovare pe piață a produselor locale prin înființarea formelor asociative și respectarea standardelor de calitate

Beneficiari:

-Orice întreprindere sau microîntreprindere legal constituită care dorește să facă parte din sistemul asociativ nou creat, desemnată în acest sens printr-un acord de parteneriat. O.N.G.-uri, din teritoriul G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia”, forme asociative existente.

Sprijinul nerambursabil:

Valoarea alocată pe măsură 80,000 €.
Valoarea maximă pe proiect 80.000 euro

Pragul de calitate

20 de puncte

Descarca >     Descarca Cerere de finantare

Descarca >     Descarca Ghidul solicitantului

Descarca >     Descarca Model plan marketing

Descarca >     Descarca Acord de cooperare pentru constituire parteneriat

Descarca >     Descarca Acte normative utile

Descarca >     Declaratie angajament de functionare

Descarca >     Descarca Declaratie angajament de implementare

Descarca >     Descarca Declaratie angajament de respecatre coduri CAEN

Descarca >     Descarca Fisa de evaluare

Descarca >     Descarca Fisa masurii

Descarca >     Descarca Adresa de inaintare CDRJ

Descarca >     Descarca Coperta avizare

Descarca >     Descarca Declaratie angajament de implementare PM

Descarca >      Metodologie de verificare si evaluare