Programul Național de Dezvoltare Rurală

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală

Europa investește în zonele rurale

Logo

MASURA 6/6B

Scopul masurii:

„Dezvoltarea infrastructurii sociale pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia”

Obiectivele masurii:

Implementarea acțiunilor ce vizează egalitatea între persoane fără deosebire de origine etnica, egalitatea deplină de drepturi și șanse de afirmare a identității, a diversității culturale în scopul recunoașterii valorilor comune.

Obiectivele specifice ale masurii:

4. Implementarea acțiunilor ce vizeaza egalitatea intre persoane fara deosebire de origine etnica, egalitatea deplina de drepturi si sanse de afirmare a identitatii, a diversitatii culturale in scopul recunoasterii valorilor comune.

Beneficiari

-Societatea civilă, asociații, O.N.G.-uri din teritoriul GAL acreditați pe servicii sociale;
-Autorități publice locale, asociațiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri, întreprinderi private.
-G.A.L. - pentru cazul în care niciun alt solicitant nu își manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese;

Sprijinul nerambursabil : Valoare alocată pe măsură 40.000 euro

Tip de sprijin : INVESTIȚII
Sumă disponibilă : 40.000 euro
Intensitate sprijin 100%
Pragul de calitate 40 puncte

Descarca > Ghidul solicitantului M6.6B

Descarca > Cerere de Finantare M6.6B

Descarca > Studiu de fezabilitate conform HG907 2016

Descarca > Memoriu justificativ solicitanti publici

Descarca > STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C

Descarca > STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Descarca > Anexa 3 M6.6B

Descarca > Fisa masurii 6.6B

Descarca > Anexa 6 FISA DE EVALUARE GENERALA 6.6B