Programul Național de Dezvoltare Rurală

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală

Europa investește în zonele rurale

Logo

MASURA 8/3A

Denumirea masurii:

„Orientarea catre piata a produselor agricole si alimentare prin indicarea calitatii”

Obiectivele de dezvoltare rurala:

(i) Favorizarea competitivității agriculturii;

Obiectivele specifice ale masurii:

3-Imbunatatirea competitivitatii producatorilor prin promovare pe piata a produselor locale prin infiintarea formelor asociative si respectarea standardelor de calitate.

Beneficiari directi:

-Microintreprinderi si intreprinderi mici, sisteme asociative din teritoriul G.A.L.
-Toti beneficiarii trebuie sa fie constituiti juridic.

Beneficiari indirecti:

-Consumatori, alti producatori, comercianti

Sprijinul nerambursabil : Valoare alocată pe măsură 4.000 euro

Data publicarii: 27.06.2020

Descarca >     Descarca Ghidul Solicitantului

Descarca >     Descarca Cerere de finantare

Descarca >     Descarca Model plan actiuni

Descarca >     Descarca Fisa Masurii M8/3A

Descarca >     Descarca ANEXA I LISTA PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 38 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE

Descarca >     Descarca Acte Normative Utile

Descarca >     Descarca Declaratie pe proprie raspundere etichete si ambalaje

Descarca >     Descarca Declaratie pe proprie raspundere si informare GAL

Descarca >     Descarca Fisa de evaluare generala