Programul Național de Dezvoltare Rurală

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală

Europa investește în zonele rurale

Logo

M1/2B,6A -componenta 6A-Sesiunea 1/2022 - TRANZITIE EURI

Data Publicarii: 29.04.2022

Scopul măsurii:

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei componenta a Măsurii 1/2B,6A acela al încurajării și dezvoltării de microîntreprinderi și în sectorul ne agricol din teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia”, în vederea creierii de locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor și reducerea sărăciei.

Obiectivele măsurii:

Crearea de activități neagricole în teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia”, chiar și pentru fermierii existenți, dezvoltarea economiei rurale din teritoriu, crearea de noi locuri de muncă, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Rurală adoptată.

Beneficiari

Fermieri și familiile lor, microîntreprinderi existente sau nou înființate de pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia”.

Sprijinul nerambursabil:

Tip de sprijin : FORFETAR
Valoare eligibilă pe proiect:
- 46,036.015 €-pentru activitățile de servicii, altele decât serviciile medicale.

Sumă disponibilă 92.072,03 €

Descarca >     Descarca Anexa 6 coduri CAEN

Descarca >     Descarca ghidul solicitantului - Varianta 04

Descarca >     Cerere de finanțare componenta - Varianta 03

Descarca >     PA componenta 6A - EURI

Descarca >     Declaratie IMM

Descarca >     Declarația de neincadrare în cat firme în dificultate

Descarca >     Declaratie minimis

Descarca >     Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02

Descarca >     Declarație pe proprie răspundere familie

Descarca >     Condiții artficiale

Descarca >     Descarca Fisa masurii M1/2B6A

Descarca >     Descarca fisa de evaluare 6A